Tin tức mới
Fix Gear Cao Cấp
 • Visp 790 Hồng
  Giá sản phẩm 7,000,000đ6,200,000đ

  Khung : Nhôm Visp 790
  Vành : 4cm Nhôm 
  Hub :Sunshine
  Chén Cổ / Trục Giữa : Bạc Đạn
  Đùi : OTA/Lasco 2015

  Xích : Shimano hạt đậu

  Cốt yên+ po tăng : truvativ

 • Visp 790 Đỏ
  Giá sản phẩm 7,990,000đ6,200,000đ

  Khung : Visp 790 Nhôm
   

   

  Xích: Shimano hạt đậu

   

 • Visp 999 Trắng
  Giá sản phẩm 8,500,000đ7,200,000đ

  Fixed Gear Visp 999 : Khung nhôm

  Vành : nhôm 4cm 
  Xích : Shimano hạt đậu

  Đùi Dĩa : OTA

  Cốt Yên + Po tăng : Truvativ

  Chén Cổ + trục : Bạc Đạn

 • Fixed Gear Visp 999
  Giá sản phẩm 8,900,000đ7,200,000đ

  Fixed Gear Visp 999 : Black 

  + Khung : Nhôm Visp 999

  + Vành : trước 1,5cm / sau 7cm 

  + Đùi Dĩa : OTA 

  + Xích : Hạt Đậu Shimano 

  + TRục , Chén cổ : bạc đạn cao cấp 

  + Po tăng , Cốt yên : Truvativ